Οι υπηρεσίες μας, με μεράκι, εμπειρία και πάθος!

Οι υπηρεσίες μας

Με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τις ανάγκες τις εποχής μας για οικονομικές και αποδοτικές λύσεις, παρέχουμε μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες, όσο και εταιρείες.

Όλες οι υπηρεσίες, πραγματοποιούνται από ανθρώπους του Φυτώριου «ΕλαιώνΓη», εκτός από εξειδικευμένες περιπτώσεις που συνεργαζόμαστε με τρίτους, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί από εμάς, μέσα από ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες. Ο τελικός έλεγχος, γίνεται πάντα από εμάς.

Η επιλογή των υπηρεσιών και λύσεων, γίνεται με συζήτηση και οικονομική προσφορά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την σύμφωνη γνώμη σας.

Στα πλαίσια αυτά, το Φυτώριο «ΕλαιώνΓη» μπορεί να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Μελέτη Κατασκευής
  • Κατασκευή Κήπων
  • Συντήρηση Κήπων
  • Αποστολές
  • Εκδηλώσεις
  • Κατασκευή Αρδευτικού